Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:     
Στόχος:
  •   Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
  •   Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.
Α) Ολοκληρώστε το πρώτο μέρος της τελικής γραπτής σας εργασίας με τις πληροφορίες που αναφέρονται στον αρχικό σας προβληματισμό (η κάθε ομάδα αναλύει τα θέματα που αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό εργασιών).
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος 5΄)

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

Την Τρίτη 28/1 θα γίνει η παρουσίαση της εργασίας σας στην ολομέλεια του τμήματος καθώς και η παράδοση της ολοκληρωμένης γραπτής εργασίας και των τεχνημάτων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του α΄τετραμήνου.

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει :
Ø  την περίληψη της εργασίας σας
Ø   τον εννοιολογικό χάρτη
Ø   το βίντεο και
Ø  τα συμπεράσματα της έρευνας.

Τυχόν εκκρεμότητες που υπάρχουν θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Τέλος οι υπεύθυνοι του blog θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 31/1 να έχουν αναρτήσει :

  1. το θυρεό
  2. τις αρμοδιότητες των μελών
  3. τον εννοιολογικό χάρτη 
  4. το βίντεο
  5. τα διαγράμματα από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

ΘΥΡΕΟΣ 5 ΟΜΑΔΑ


ΘΥΡΕΟΣ 3 ΟΜΑΔΑ


ΘΥΡΕΟΣ 2 ΟΜΑΔΑ


ΘΥΡΕΟΣ 4 ΟΜΑΔΑ


ΘΥΡΕΟΣ 1 ΟΜΑΔΑ


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                 "ΣΥΧΓΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ"
    ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :   Εκτο Παιδίο (Παιδαγωγικά)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 Αντωνία Δαλαβούρα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Αντωνία Δαλαβούρα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
-
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Έλενα Βήττα Και Φένια Βήττα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Φλωρεντία Ασβεστά
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Δήμητρα Αγγελοπούλου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Αντωνία Γρυλλιωνάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Φλωρεντία Ασβεστά
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Φένια Βήττα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Δήμητρα Αγγελοπούλου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Αντωνία ΓρυλλιωνάκηΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                 "ΣΥΧΓΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ"
    ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :   Επαγγελματίες (Στρατού)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 Τάσος Αμπατζής
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Γιώργος Αλεξανδρόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Τάσος Αμπατζής
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Θέμης Γουρνάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Γιώργος Αλεξανδρόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Σπύρος Αραπογιάννης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Θέμης Γουρνάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Γιώργος Αλεξανδρόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Σπύρος Αραπογιάννης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Θέμης Γουρνάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Όλη Η Ομάδα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                 "ΣΥΧΓΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ"
    ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :   Καλλιτέχνες Εις Την 6η (Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 Αντωνία Γιαννάκου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Εύα Γιαννούκου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Μαριαλένα Βουρλούμη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Γιώργος Βλάχος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Φυλλένια Γούλα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Γιάννης Αντωνόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Φυλλένια Γούλα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Γιάννης Αντωνόπουλος Και Γιώργος Βλάχος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Αντωνία Γιαννάκου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Μαριαλένα Βουρλούμη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Εύα Γιαννούκου


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                  "ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ"
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : Η Χιονάτη Και Οι 7 -  3 Ψηλοί Νάνοι (Υγεία Και Τεχνολογικά)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 Μάρκος Βλάχος Και Βολάκης Αργύρης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Αντρέας Αντωνόπουλος Και Αργύρης Βολάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Δάφνη Αναγνωστοπούλου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Χρήστος Αντώνης Και Μάρκος Βλάχος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Μάρκος Βλάχος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Δάφνη Αναγνωστοπούλου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Αργύρης Βολάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Αργύρης Βολάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Αντρέας Αντωνόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Χρήστος Αντώνης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Χρήστος Αντώνης