Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ)


ΑΦΙΣΑ 2ης ΟΜΑΔΑΣΒΙΝΤΕΟ (ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ)

ΒΙΝΤΕΟ (ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ)

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1ης ΟΜΑΔΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2ης ΟΜΑΔΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 5ης ΟΜΑΔΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 3ης ΟΜΑΔΑΣ

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΒΙΝΤΕΟ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία παρουσιάσεων.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α)  Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που έχετε συγκεντρώσει, δημιουργείστε  μια παρουσίαση PowerPoint (περίπου 20 διαφάνειες) με όλα τα στάδια της ερευνητικής σας διαδικασίας. Θα οργανώσετε όλα τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια και των δύο τετραμήνων  σε μια ενιαία παρουσίαση ,  ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες, γραφήματα, αφίσες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 120΄)

Β) Επιλέγουμε τραγούδια ή και ηχητικά αποσπάσματα, που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Γ)Παρουσιάστε το PowerPoint  στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1η διαφάνεια:  θέμα ερευνητικής εργασίας- μέλη ομάδας
2η διαφάνεια:  ερωτήματα- προβληματισμός
3η διαφάνεια:  πορεία ερευνητικής εργασίας-  χρονική διάρκεια
4η διαφάνεια:  εννοιολογικός χάρτης
5η – 8η διαφάνεια:  πληροφορίες – φωτογραφικό υλικό (βιβλιογραφική έρευνα)
9η διαφάνεια:  ενημερωτικό βίντεο
10η διαφάνεια:  έρευνα α΄ τετραμήνου (τεστ δεξιοτήτων)
11η– 14η  διαφάνεια:  πληροφορίες – φωτογραφικό υλικό (βιβλιογραφική έρευνα β΄ τετραμήνου)
15η – 19η διαφάνεια:  έρευνα δημοσκόπησης β΄ τετραμήνου
20η διαφάνεια:  βίντεο β΄ τετραμήνου
21η διαφάνεια:  αξιολόγηση – κριτική αποτίμηση (θετικά και αρνητικά στοιχεία)
·         Εδώ  (https://docs.google.com/file/d/0B1qSSgdlzkT7LUh0eE1XTnUzbzA/edit) μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα υπόδειγμα παρουσίασης

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü  Να αναφέρουν ποιες είναι οι επαγγελματικές επιλογές  στον τομέα που τους ενδιαφέρει , ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης ;
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Συγκεντρώστε υλικό (φωτογραφίες, πληροφορίες, άρθρα, συνεντεύξεις από εργαζόμενους) για το υποερώτημα που διάλεξε η ομάδα σας 
 (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που συγκέντρωσε ο καθένας σας , δημιουργείστε μια συνοπτική αναφορά (5 σελίδες)  για το θέμα σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ) Επιλέγουμε τραγούδια που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση του βίντεο μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Δ) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα ενημερωτικά βίντεο αξιοποιώντας το υλικό που συγκεντρώσαμε (διαθέσιμος χρόνος 60΄) . Εναλλακτικά μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας σενάριο, βασισμένο στο θέμα που επέλεξε η ομάδα σας, και να δημιουργήσετε μια ταινία μέγιστης διάρκειας 5΄  (διαθέσιμος χρόνος 240΄)


Ε) Παρουσιάστε την αναφορά σας και τα  βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εφαρμόσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να εξασκηθούν στη χρήση των  πινάκων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü  Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση.
ü  Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Α) Βασιζόμενοι στο υποερώτημα που έχει αναλάβει η ομάδα σας, δημιουργείστε ένα ερωτηματολόγιο για να ελέγξετε τις  :
·         ΓΝΩΣΕΙΣ: Τι γνωρίζουν σχετικά με το θέμα;
·         ΓΝΩΜΕΣ: Τι γνώμη έχουν γι’ αυτό;
·         ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: Τι πιστεύουν;
·         ΑΞΙΕΣ: Τι εκτιμούν πιο πολύ;
·         ΣΤΑΣΕΙΣ: Τι θα έκαναν;
·         ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: Τι κάνουν;
των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα ( μαθητές – μαθήτριες  - γονείς – εκπαιδευτικοί). Κάθε ομάδα γράφει από 5 ερωτήσεις για να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο και απευθύνεται σε διαφορετικό πληθυσμό (δείγμα πληθυσμού 25-30 ατόμων/ κατηγορία) (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Β) Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Γ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Δ) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων, για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)


Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΒΙΝΤΕΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


ΒΙΝΤΕΟ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:     
Στόχος:
  •   Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
  •   Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.
Α) Ολοκληρώστε το πρώτο μέρος της τελικής γραπτής σας εργασίας με τις πληροφορίες που αναφέρονται στον αρχικό σας προβληματισμό (η κάθε ομάδα αναλύει τα θέματα που αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό εργασιών).
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος 5΄)

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

Την Τρίτη 28/1 θα γίνει η παρουσίαση της εργασίας σας στην ολομέλεια του τμήματος καθώς και η παράδοση της ολοκληρωμένης γραπτής εργασίας και των τεχνημάτων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του α΄τετραμήνου.

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει :
Ø  την περίληψη της εργασίας σας
Ø   τον εννοιολογικό χάρτη
Ø   το βίντεο και
Ø  τα συμπεράσματα της έρευνας.

Τυχόν εκκρεμότητες που υπάρχουν θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Τέλος οι υπεύθυνοι του blog θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 31/1 να έχουν αναρτήσει :

  1. το θυρεό
  2. τις αρμοδιότητες των μελών
  3. τον εννοιολογικό χάρτη 
  4. το βίντεο
  5. τα διαγράμματα από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

ΘΥΡΕΟΣ 5 ΟΜΑΔΑ


ΘΥΡΕΟΣ 3 ΟΜΑΔΑ


ΘΥΡΕΟΣ 2 ΟΜΑΔΑ


ΘΥΡΕΟΣ 4 ΟΜΑΔΑ


ΘΥΡΕΟΣ 1 ΟΜΑΔΑ


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                 "ΣΥΧΓΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ"
    ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :   Εκτο Παιδίο (Παιδαγωγικά)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 Αντωνία Δαλαβούρα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Αντωνία Δαλαβούρα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
-
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Έλενα Βήττα Και Φένια Βήττα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Φλωρεντία Ασβεστά
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Δήμητρα Αγγελοπούλου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Αντωνία Γρυλλιωνάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Φλωρεντία Ασβεστά
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Φένια Βήττα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Δήμητρα Αγγελοπούλου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Αντωνία ΓρυλλιωνάκηΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                 "ΣΥΧΓΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ"
    ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :   Επαγγελματίες (Στρατού)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 Τάσος Αμπατζής
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Γιώργος Αλεξανδρόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Τάσος Αμπατζής
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Θέμης Γουρνάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Γιώργος Αλεξανδρόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Σπύρος Αραπογιάννης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Θέμης Γουρνάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Γιώργος Αλεξανδρόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Σπύρος Αραπογιάννης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Θέμης Γουρνάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Όλη Η Ομάδα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                 "ΣΥΧΓΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ"
    ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :   Καλλιτέχνες Εις Την 6η (Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 Αντωνία Γιαννάκου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Εύα Γιαννούκου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Μαριαλένα Βουρλούμη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Γιώργος Βλάχος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Φυλλένια Γούλα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Γιάννης Αντωνόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Φυλλένια Γούλα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Γιάννης Αντωνόπουλος Και Γιώργος Βλάχος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Αντωνία Γιαννάκου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Μαριαλένα Βουρλούμη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Εύα Γιαννούκου