Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
1.Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου – γνωριμία με την ομάδα
1 διδακτική ώρα
2. Εννοιολογικός χάρτης  (αφίσα)– θυρεός (συμβόλαιο)- καθορισμός αρμοδιοτήτων-δημιουργία blog
3 διδακτικές ώρες
3.Πρόλογος (σκοπός έρευνας – υπόθεση)
2 διδακτικές ώρες
4.Κυρίως θέμα (επαγγελματικές προοπτικές, επιλογή επαγγέλματος με σωστά κριτήρια)
6 διδακτικές ώρες
5.Δημιουργία βίντεο
4 διδακτικές ώρες
6.Ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες (πρόσκληση στο χώρο του σχολείου)
2 διδακτικές ώρες
7.Ολοκλήρωση 1ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
4 διδακτικές ώρες

2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
8.Πραγματοποίηση επίσκεψης (έρευνα πεδίου)
4 διδακτικές ώρες
9.Ερωτηματολόγιο – γραφήματα – συμπεράσματα (κριτική ανάλυση) - αρχική παρουσίαση
6 διδακτικές ώρες

10.Ολοκλήρωση 2ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
4 διδακτικές ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου