Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

3ο - 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3ο - 4ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü      Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü      Να αναφέρουν ποιες είναι οι επαγγελματικές επιλογές  στον τομέα που τους ενδιαφέρει , ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης ;
ü      Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü      Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Συγκεντρώστε υλικό (φωτογραφίες, πληροφορίες, άρθρα, συνεντεύξεις από εργαζόμενους) για ένα επάγγελμα που σας ενδιαφέρει , απαντώντας στα ερωτήματα (το κάθε μέλος της ομάδας επιλέγει διαφορετικό επάγγελμα): 
·         Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συγκεκριμένου επαγγέλματος;
·         Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες;
·         Ποιες σπουδές πιθανόν απαιτούνται (τριτοβάθμια εκπαίδευση, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, γνώση Η.Υ.;
·         Υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης;
·         Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα ποσοστά απασχόλησης ανάλογα με το φύλο και με τα επίπεδα ανεργίας;
·         Ποιες είναι οι μηνιαίες αποδοχές και το ωράριο απασχόλησης;
·         Ποιες διευκολύνσεις μας εξασφαλίζει η τεχνολογική ανάπτυξη και ποια προβλήματα πιθανόν μας δημιουργεί;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στοιχεία από σχετικές αγγελίες σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο  (ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα που επέλεξε η ομάδα σας)
(διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που συγκέντρωσε ο καθένας σας , δημιουργείστε μια συνοπτική αναφορά σε όλα τα παραπάνω, χωρίζοντας τις πληροφορίες σας , ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων που απαιτούνται (μέχρι 2 σελίδες για κάθε επάγγελμα) (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ) Επιλέγουμε τραγούδια που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση του βίντεο μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Δ) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα ενημερωτικά βίντεο αξιοποιώντας το υλικό που συγκεντρώσαμε (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Ε) Παρουσιάστε την αναφορά σας και τα  βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου