Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)

1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü   Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές τις  επαγγελματικές τους επιλογές
ü   Να γνωριστούμε μεταξύ μας.
Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ :
  1. Ποια κατεύθυνση ακολουθείτε;
α) θεωρητική
β) θετική
γ) τεχνολογική
  1. Σε ποιον από τους παρακάτω τομείς ανήκει το επάγγελμα που θέλετε να κάνετε στο μέλλον;
α) κοινωνικές επιστήμες
β) παιδαγωγικά
γ) τεχνικά επαγγέλματα
δ)οικονομικές σχολές
ε) στρατιωτικές σχολές
στ)επαγγέλματα υγείας
ζ) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
  1. Ποιο κριτήριο θεωρείτε πιο σημαντικό για την επιλογή επαγγέλματος;
α) τις οικονομικές απολαβές
β) την κοινωνική καταξίωση
γ) την ευκολία στην ανεύρεση εργασίας
δ) τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
ε) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
  1. Τι σκέφτεστε να κάνετε τελειώνοντας το λύκειο;
α) να συνεχίσω τις σπουδές μου σε ΑΕΙ
β) να συνεχίσω τις σπουδές μου σε ΤΕΙ
γ) να συνεχίσω τις σπουδές μου στο εξωτερικό
δ) να φοιτήσω σε ΙΕΚ
ε) να δουλέψω χωρίς περισσότερα εφόδια
  1. Να αναφέρετε ποια σκέφτεστε να δηλώσετε σαν σχολή πρώτης  και δεύτερης προτίμησης  στο μηχανογραφικό σας
1η) ……………………………………………………………………………………………………..
2η) ……………………………………………………………………………………………………….
  1. Μου αρέσει να ασχολούμαι
α) με τη μουσική (να αναφέρετε αν γνωρίζετε  κάποιο μουσικό όργανο……………………….)
β) με το θέατρο
γ) με  το χορό
δ) με τη ζωγραφική
ε) με τον αθλητισμό
στ) με τους Η.Υ. (να αναφέρετε ποια προγράμματα χρησιμοποιείτε με ευκολία ………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
ζ) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
  1. Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικής εργασίας γιατί
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου